2015. július 1. napjától megváltozik a lakástámogatási rendszer, az eddigi szocpolt felváltja a „CSOK”, a Családi otthon­teremtési kedvezmény. Az új támogatás előnye a korábbihoz képest, hogy 2015. július 1. napját követően nemcsak új, hanem használt ingatlan (ház vagy lakás) vásárlásakor is igénybe vehető; meghatározott feltételek fennállása esetén, meglévő ingatlan bővítésére is; továbbá olyan 40 év alatti házaspárok is igénybe vehetik, akiknek még nem született gyermeke, de vállalják, hogy 4 éven belül gyermekük születik és ezt rögzítik is a szerződésben (ún. megelőlegezett CSOK).
Milyen célra igényelhető és mikortól?
új vagy legalább komfortos használt lakás vásárlásához, a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül, tehát legkorábban a 2015. április 6-a után kötött adásvételi szerződések esetén igényelhető és így utólag lesz igényelhető a támogatás.
új lakás építéséhez, melynek használatbavételi engedélyét vagy a használatbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítványát legkorábban 2015. július 1-jét követően adják ki.
meglévő lakás vagy ház bővítéséhez, de csak a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően, de legkorábban 2015. július 1. napját követően megkezdett bővítési munkálatokra igényelhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznos alapterülete legalább egy helyiséggel bővül. A fentiek miatt a felújítást is jobb nyárig elhalasztani, ha van lehetőség a kedvezmény igénylésére. Emiatt az ingatlanok felújításának megkezdését érdemes 2015. július 01. napját követően megkezdeni, hogy a kedvezmény érvényesíthető legyen.

Ki igényelheti a kedvezményt?
– a szülő a vele közös háztartásban élő általa eltartott, 16 évesnél – oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, gyermek esetén 25 évesnél – nem idősebb, vagy legalább egy éve megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, illetve legalább 24 hetes magzata után
– a gyám a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után
– a 40. életévét be nem töltött házaspár – meglévő gyermekei létszámától függetlenül – a kedvezmény megelőlegezett folyósítása fejében négy éven belül vállalt egy, illetve nyolc éven belül vállalt két gyermeke után.  Fontos, hogy ha nincs még gyermek és kizárólag jövőben születendő gyermek(ek) után igénylik a CSOK-t, akkor nem elég az élettársi viszony, házasság megkötése szükséges. Ha már van gyermek és a jövőben többet is vállalnának még, akkor nem szükséges házasságkötés.

A CSOK igénylésének további fontos feltételei:
– a használt ingatlant értékesítő eladó nem lehet a kedvezményt igénybe vevő élettársa vagy közeli hozzátartozója
– legalább 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolnia az igénybe vevőnek, amelyben legfeljebb 15 napos megszakítás lehetséges, és amelyről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ad ki igazolást, amely nem lehet az igénylés benyújtásától számított 15 napnál régebbi
– a kedvezményt igénybe vevő magánszemélynek köztartozásmentes adózónak kell minősülnie és ezt igazolnia is kell, amely igazolás szintén nem lehet az igénylés benyújtásától számított 15 napnál régebbi
– kizárhatja az igénybevétel lehetőségét, ha az igénybe vevőnek már van ingatlantulajdona
– ha a kedvezményt igénybe vevő 5 éven belül értékesített ingatlantulajdont, akkor annak vételárát az új ingatlan (lakás vagy ház) vásárlásakor el kell költenie, tehát a kedvezmény igénybevétele esetén nem vásárolhat a korábban eladott vételáránál olcsóbb, alacsonyabb értékű ingatlant
– az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja
– a készültségi fokkal arányos folyósítás előtt be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat

A kedvezmény mértéke
A kedvezmény mértéke függ az eltartott, illetve a jövőben vállalt gyermekek számától; a vásárolni/építeni kívánt ingatlan hasznos alapterületétől és annak energetikai besorolásától. A lakás hasznos alapterületére és vételárára is vonatkoznak kikötések.
Egy gyermek esetén az ingatlan meglévő vagy bővítés után alapterületének legalább 40 m2-nek, két gyermek esetén 50 m2-nek; három gyermek esetén pedig legalább 60 m2-nek kell lennie. Négy vagy több gyermek esetén az ingatlan meglévő vagy bővítés után alapterületének legalább 70 m2-nek kell lennie, de nem haladhatja meg a 160 m2-t.
Ezen kívül a megvásárolni kívánt ingatlan (lakás vagy ház) vételárára annak területi elhelyezkedéstől függően is vonatkoznak megkötések.
Új ingatlan (lakás vagy ház) vásárlásánál legfeljebb 300-350.000 forint lehet a maximális négyzetméter ár, míg használt ingatlan (lakás vagy ház) esetén legfeljebb 350.000 forint lehet a legmagasabb vételár négyzetméterenként.
Ezen kívül az alábbi területi megkötések is érvényesülnek az ingatlan maximális vételárára az országban történő elhelyezkedésétől függően:
Budapesten 35 millió forint, Közép-magyarországi városban 28 millió forint, Közép-magyarországi kistelepülésen 23 millió forint
Dunántúlon megyeszékhelyen 28 millió forint, nagyvárosban 23 millió forint, kisebb településen 18 millió forint
az Alföldön és Észak-Magyarországon megyeszékhelyen 23 millió forint, nagyvárosban 19 millió forint, kisebb településen 19 millió forint lehet az ingatlan maximális vételára.

A CSOK folyósítása
Új vagy használt ingatlan vásárlása esetén a CSOK folyósítása egy összegben, új lakás építése vagy meglévő ingatlan bővítése esetén pedig a készültségi fokkal arányosan, részletekben történik majd és mindkét esetben a Magyar Államkincstár folyósítja a CSOK összegét az adott pénzintézeten keresztül.
Fontos, hogy a CSOK folyósításához a kedvezmény igénybevételére jogosult nevére szóló számlákat kell becsatolni, amely a bekerülési költség legalább 70%-t fedezi.
Érdemes érdeklődni, hogy annál a pénzintézetnél, amellyel kapcsolatban állunk, igénylehető-e a kedvezmény, mert az előzetes tervek szerint nem minden pénzintézet, csak öt – Erste Bank, OTP Bank, K&H Bank, MKB és Unicredit Bank – lesz jogosult ennek intézésére.

Még néhány fontos tudnivaló:
– ha megelőlegezett CSOK-t igényelnek (tehát még nincs gyermek) az igénylők egyike sem lehet 40 évnél idősebb a kérelem benyújtásakor
– más hitelek kiváltására nem használható fel
– nem használható fel korszerűsítésre sem
– önmagában – hiteligénylés nélkül is – felvehető
– a CSOK igénybevételére és annak összegére az adásvételi szerződésnek rendelkezést kell tartalmaznia
– a jelenlegi értelmezés szerint, mivel nem teher, a CSOK növeli az önerő összegét
– a CSOK ügyintézésének határideje várhatóan minimum 30-60 nap, a szerződés megkötésekor ezt vegyék figyelembe
– bővítés esetén annak értékének maximum 50%-a lehet a CSOK összege és a bővítés összegének 70%-ról számlát kell majd a hitelintézetnek bemutatni