Vannak olyan esetek, amikor jogszabályi rendelkezés alapján kötelező az ügyvédi képviselet vagy az ügyvédi ellenjegyzése az okiratnak. Ezekben az esetekben az ügyfélnek ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet kell megbíznia az eljárás során történő képviseletre vagy az adott okirat elkészítésére.
Azok az eljárások, amikor kötelező az ügyvédi képviselet, ezek a következőek:
1. Az ingatlan tulajdonjogát vagy használatát, birtoklását érintő szerződéshez és a változás földhivatali bejegyzéséhez (ide tartozik az adásvétel, csere, haszonélvezeti jog alapítása, ingatlant érintő jelzálogjog bejegyzése, haszonbérleti szerződés megkötése),
2. cégügyekben, ha a cégeljárás során gazdasági társaságot kíván alapítani vagy megszüntetni,
3. társasház alapítása esetén,
4. minden olyan polgári peres vagy nem peres ügyben, amely valamelyik Ítélőtábla vagy Kúria előtt van folyamatban rendes vagy rendkívüli jogorvoslat miatt,
5. büntetőeljárás során, ha a terhelt előzetes fogvatartásban van, vagy a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény büntetési tétele ezt megkívánja.
Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt igazolja, hogy
– a szerződés megfelel a felek akaratának és a jogszabályoknak
– az okiratban megjelölt felek az okiratot saját kezűleg előtte vagy helyettese előtt írták alá vagy
– aláírásukat előtte sajátjuknak ismerték el
Az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amelyet saját maga vagy irodája közreműködésével készített el.
Amennyiben nem kötelező az ügyvédi képviselet vagy ügyvédi ellenjegyzés, akkor is lehetséges és érdemes is ügyvéd segítségét kérni, mert ezzel számos későbbi kellemetlenség, esetleg kár is megelőzhető.
Egy jogi szakismeretekkel rendelkező ügyvéd gyakorta másként, illetve objektíven látja a problémát és annak megoldási lehetőségeit, mint az abban részvevő felek.
Bár ma már az internetről nagyon sok jogi információ hozzáférhető, illetve ún. szerződés minták is letölthetőek, azonban azért ajánlott ezekben az esetekben is ügyvédi közreműködés, mert egyrészt a szerződéseket (megállapodásokat, egyezségeket) mindig a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell elkészíteni; másrészt az ún. minta szerződések elnevezésükből adódóan általános megszövegezésűek, tehát nem feltétlenül tartalmaznak rendelkezést a felek speciális helyzetére vagy problémájára. Az ilyen szerződés minták ügyvédi tanács nélküli aláírása azzal a következménnyel jár, hogy azzal a tartalommal, amit a felek aláírtak, végrehajthatóvá is válik és utóbb már többségében nem vagy csak igen nehezen és költségesen módosítható.
Általános tapasztalat az, hogy lehetőségeinkhez képest inkább egy szerződés vagy jogügylet megkötése vagy aláírása előtt áldozzunk időt és pénzt egy ügyvéddel való konzultációra vagy kérjük segítségét az okirat elkészítésében, mint utóbb, amikor abból probléma lesz.
Egy előzetes konzultációval vagy az okirat elkészítésére adott megbízással az ügyvéd elmagyarázza a feleknek a szerződés egyes tartalmi elemeit; azokat „személyre szabja”; tájékoztatást nyújt az egyes jogi szakkifejezések tartalmáról és lehetőség van olyan biztosítékok beépítésére, amelyek a megbízó fél érdekeit védik, vagy jogvita esetén megkönnyítik igénye érvényesítését.
Egy ügyvéddel történő közreműködés azért is lehet hasznos, mert az is általános tapasztalat, hogy a felek sokszor mást gondolnak vagy értenek egy-egy jogintézmény vagy jogi kifejezés tartamáról, érvényesíthetőségéről és annak következményeiről, mint amit az valójában jelent. Erre egy jó példa a foglaló és a vételárelőleg közötti különbség, amelynek tartalmáról igen gyakran a valóságtól eltérően teljesen mást gondolnak a felek.
Bár az ügyvéd az eljárása során a saját megbízójának érdekeit képviseli, de emiatt még nem jelenti egyoldalúan csak ezen félre kedvező tartalmú szerződés elkészítését. Szerződésbe foglalja például az ügyvéd a felek egyezségét is, amely nevéből adódóan a benne résztvevők megegyezését tartalmazza. Sok esetben egy hosszúra nyúló és költséges peres eljárás is megelőzhető egy olyan szerződéssel vagy egyezséggel, amely a felek érdekeit és lehetőségeit szem előtt tartva készül el és ez hosszú távon mindkét szerződő fél érdeke.
Fontos még kiemelni az ügyvédhez forduló felek megnyugtatása és védelme érdekében, hogy az ügyvéd titoktartással tartozik a félnek, így – néhány törvényi kivételtől eltekintve – csak az ő felhatalmazása alapján nyújthat felvilágosítást egy-egy jogügylet tartalmáról, amely előtte köttetett.
Röviden szólva még az ügyvédi képviseletről a büntetőügyekben, elmondható, hogy a jogi szaktudással rendelkező ügyvéd ismeri azokat az intézkedéseket és büntetéseket, amelyek az adott bűncselekmény elkövetésének megállapítása esetén alkalmazhatóak és segít összegyűjteni azokat az ún. bűnösségi körülmények közé tartozó enyhítő körülményeket, amelyeket a bíróság a büntetés megállapításakor vesz figyelembe. Emellett ismeri azokat az eljárási formákat, amelyek alkalmazásával egy büntetőügy gyorsabban befejezhető, vagy ha annak törvényi lehetősége adott, az ügy bírósági eljárás nélkül is lezárható.