Kiadó: Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány
6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
Felelős kiadó: Lázár János, a kuratórium elnöke

Felelős szerkesztő: id.Tóth Viktor
Szerkesztő bizottság:
Borsos Mihály, Kisberk Hella, Tokodi György

Rovatvezetők:
dr. Kerényi Zoltán (kertünk – házunk)
Kisberk Hella (oktatás) | Obbágy Tiborné Netti (óvoda)
Laczay András (hit és erkölcs) | Lakosa Zsolt (sport)
Lázár János (Katonatelepért alapítvány)
dr. Mezős Ottó ügyvéd (jogi rovat)
Nagysolymosi Andrea, dr. Serfőző Katalin (egészségügy)

Nyomtatás: Pendeprint, Nagykőrös | Készült 1000 példányban

Webhosting szolgáltatás: Euro Bioinvest Kft.