Kategória bejegyzései Hit és erkölcs

Laczay András, református-lelkész, vallástanár rovata. Hisszük, hogy a gyülekezet építése a tagok közös felelőssége. Lelkipásztoroké, presbitereké, gyülekezeti tagoké. Akkor tudunk növekedni, ha folyamatos imádságban állunk Urunk elé, keresve akaratát, útmutatását…