Kérünk minden felelősséggel gondolkodó és cselekedni akaró katonatelepi lakost, hogy tanácsaikkal, ötleteikkel, konkrét megoldási javaslataikkal segítsék létrehozni és működtetni a mára lehetőséggé váló Katonatelepi Faluházat (Művelődési házat). Minden valamit is magára adó lakóközösségnek a legtermészetesebb elvárása, hogy lakóhelyén legyen egy közösségi ház, ahol úgy a művészetek iránt, mint hagyományaink, kultúránk fennmaradásáért teret adhatunk egyrészt a helyben működő ilyen típusú civil szerveződéseknek, valamint kielégíthetjük a lakosok ilyen irányú természetes igényét. Ez Katonatelepen a jelenleg lehetőségként felajánlott Iványi házban, jelentős költséggel biztosítható, amit ésszerűen a város csak akkor tud támogatni, ha az teljes mértékben kihasználásra kerül, de leginkább is a használatba vevők igénye ténylegesen kitölti annak kapacitását.

Mindezek megvalósításának érdekében kérünk minden katonatelepi társadalmi szerveződést – alapítványokat, egyesületeket, működő klubokat, művészeti csoportokat –, avagy leendő új szerveződéseket, hogy jelentkezzenek igényük bejelentésével az újság főszerkesztőjének email címére július harmincadikai határidőig.

Legfontosabbnak egy bölcsőde működtetését tartjuk első helyen, amit magunk kísérelünk meg nyilatkozatokkal kellőképpen lefedve indokolni, a mintegy több mint nyolcvan ilyen korú gyermek szüleivel.

Ami lehetséges e házban: rendőrségi fogadóiroda; polgárőr iroda; különböző képzőművészeti szakkörök; nyugdíjasokat közéletbe aktivizáló klubok; táncházak (hagyományos és modern táncok); asszonykórus; népzenei-, valamint zenei énekkarok működtetése; jógacsoportok; fitnesz-torna csoportok; egészségmegőrzés céljából társadalmi munkában, avagy pénzdíjasan bérleti díjért.

Használni lehetne tudományos előadássorozatok szervezésére annak igénye szerint. Ezenkívül kérünk minden katonatelepi vállalkozást, aki azonos területen munkálkodik pénzdíjas tevékenységgel, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy esetleg ha ez a ház működik majd, hogyan hozhatnák ide a foglakozásaikat egy kedvező díjazás feltétele mellett. Segítségüket előre is megköszönve a Katonatelepi Közügyek szerkesztősége.