Több hónapi vajúdás után sikerült eljutni odáig, hogy végre nyílt kártyákkal játszunk s beszéljünk Katonatelepen az elérhetőnek tartott céljainkról, ügyekről a lakossággal együtt gondolkodva, véleményt mondva mindazokról.

A választókerület képviselőjével előkészítve meghirdetésre került a Lombos utca 1. szám alá az Evangélikus egyház kezelésében lévő épületbe a lakossági fórum, amely ingatlan egyik fontos napirendi pontja is volt a falugyűlésnek. Ugyanis Kiss János lelkész úr közvetítésével felajánlásra került a városnak közösségi célokra ez, a mintegy tízezer négyzetméteren fekvő új épület, ami többfunkciós célokat is betölthet Katonatelep életében, például faluházként.

Azonban ezt az ingatlant az Evangélikus egyház jelentős mértékű bérleti díjért adja át a városnak, s épp ezért előtte meg kell vizsgálni, hogy meg lehet-e tölteni azt kihasználtság tekintetében kellő közhasznú tartalommal, s ennek volt első felvonása a lakossági fórum.

Továbbá, körbe kellet járni vélemények tekintetében a Katona Zsigmond emlékpark fejlesztési koncepcióit, miután a falunak mindenképp szüksége van egy szakrális térre, ami egyben egy park is a fiatalok számára, másrészt faluközpont szerepet is be kell vele tölteni, ahol ünnepségeket lehet megtartani a szabadban, valamint pihenőtér szerepét is betöltheti.

A harmadik nagyon fontos téma a falu sportéletének egy – funkciójában többcélú – sportlétesítmény létrehozása, annak helye, tervei, illetve a korábban erre a célra elindított terület hasznosítása, miután azzal ezt a célt ismeretlen okok miatt nem sikerült elérni.

A 2015. június 26-án öt órára meghirdetett lakossági fórumra több, mint kilencven ember volt kíváncsi, (megjegyzem, hogy talán az itteni falu fórumok legnagyobb létszámú jelenléte volt ez az alkalom) ami el is kezdődött a meghirdetett időben.

A fórum moderátora a sokak által ismert Makai Krisztián, először az új katonatelepi újság, a Katonatelepi Közélet szerkesztőinek, valamint rovatvezetőinek a bemutatására kért fel személyesen engem, a bizottság egyik tagjaként.

Örömmel tettem e kérésnek eleget, hisz ez az újság nekünk önként vállalva szívügyünk, amit folytatásának szánunk az előző Szemezgetőnek, csak más tartalommal, s más közügyeket szolgáló célokkal.

Miután a jelenlegi képviselőnk – Falu György – nem kívánta felvállalni az újság szerkesztésének és írásának a vezetését, néhányan, akik készek voltunk és vagyunk mindenféle díjazás nélkül szolgálni Katonatelep lakóinak közösségi érdekeit, elvállaltuk helyette, s azóta már minden hónap 15-e körül megjelenik az újság Katonatelepi Közügyek címen. Egyetlen kikötésünk volt, hogy mint az újságban írók, valamint szerkesztők, függetlenek kívánunk maradni pártoktól, pártérdekektől, s e szellemben vagyunk hajlandóak, mint írott sajtó informálni a helyben történtekről a lakosságot.

Az újság ezer példányban készül, mintegy 12 oldalon, fekete fehérben a kecskeméti önkormányzat finanszírozásban. Az újság főszerkesztője Tóth Viktor, szerkesztői: Kisberk Hella, Borsos Mihály, Tokodi György. Rovatvezetői: Közgyűlés, képviselő rovat: Falu György; Polgárőrségi rovat: Változó szerzőkkel; Baba-mama Klub-óvoda: Obbágy Tiborné óvoda vezető; Iskola: Kisberk Hella iskolaigazgató; Egészségügy: Dr. Serfőző Katalin a területet ellátó háziorvos; Hitéletünk rovat: Laczay András lelkész úr; Vállalkozói rovat: Makai Krisztián vállalkozó; Sport rovat: Lakosa Zsolt testnevelő tanár úr; Jogi rovat: Dr. Mezős Ottó. S végül, de nem utolsó sorban Házunk-kertünk rovat: Dr. Kerényi Zoltán több tudományos fokozattal elismert szőlészeti egyetemi tanár, kutató, aki ma már nyugdíjas katonatelepi lakos.

Az újság tartalmi filozófiája, hogy minden, ami Katonatelepen történik s közérdeklődésre számíthat, az megjelenjen a közélet korosztályainak megfelelően, az megjelenjen s eljusson minden katonatelepi házba. Minden hírre nyitottak vagyunk, s ha az hiteles forrásból származik, s igaz is, az ebben az újságban benne lesz. Az újság kiadásai közötti időben pedig, a Facebook oldalon létrehozott azonos nevű csoport tölti be a hírszolgálat célját.

A másik fontos napirendi pont előadója Id. Tóth Viktor főszerkesztő úr, aki a sportélet végtelenül elhivatott képviselője, s egyben gazdája is a területünkön.

Beszámolóját azzal kezdi, hogy az elmúlt nyolc hónap terhessége mára megvalósított keserves vajúdással egy szülést, a mai falugyűlést. Visszatekintve az eltelt időszakra a kérdése az volt, hogy mi is valósult meg itt Katonatelepen más, hasonló városrészekhez képest. Véleménye szerint majdnem semmi, így most sok mindent kell egyszerre pótolni, ami sürgetővé tesz sok feladatot döntés, kivitelezés szempontjából. Elmondta, hogy mintegy öt év óta van egy sportpályának nevezett bekerített terület térdig érő gazzal a Vadalma és az Ág utca végében, amit húszmillió forintért vásárolt a város, azóta több millió forintot költöttek rá, de még soha, semmilyen rendezvény ott nem volt. A kialakított hely sem helyileg (lakóépületektől körbe véve), sem méreteiben nem alkalmas sportcentrumi feladatokra.

Mindennek az információnak birtokában vissza kell térni a tervezett sportlétesítmény eredeti helyére, az óvodával szemben lévő szabad területre, ahova az, korábban is tervezve volt. Elmondta, hogy ott van elég hely arra, hogy létesüljön futballpálya, futópálya, kosárlabda pálya, kézilabda pálya, szabadtéri sportfoglakozások tartására alkalmas (távolugrás, magasugrás stb.) helyek megvalósítására, valamint kiszolgáló helyiség, s szabadidő park kialakítására is. E létesítmény üzemeltetésére megalakult katonatelepiekből a Katonatelepi Sport Egyesület, ami most van bejegyzés alatt, annak vezetőjét be is mutatja: Balla Krisztián elnök urat. A tervezett sportlétesítmény várható bekerülési költsége 3-400 millió forint, amit pályázat útján leszünk képesek finanszírozni.

Az elképzelt sportlétesítményre egy látvány tervet is bemutatnak, több más, nem rég elkészült pálya képeivel együtt. Kéri, hogy támogassák a pálya megépítésének tervét, miután ez rendkívül fontos az ifjúság jövője szempontjából.

Falu György képviselő elmondja, hogy folyamatban van a terület átminősítése sportlétesítmények befogadására, valamint a korábbi futballpályának szánt terület visszaminősítése lakóövezeti telkekké.

Az így szerzett bevétel beugró lehet a kötelező részhez az új sportcentrum pályázatához.

A falugyűlést megtisztelő résztvevők, egy kivétellel támogatták az új helyen elhelyezett sportcetrum létrejöttét.

A második napirendi pont előadója Falu György képviselő, aki felkéri Bakró Barbara közművelődési szakembert, aki felvázolja, hogy a hely (Faluház) befogadó képessége mi mindenre alkalmas tud lenni közművelődés, kulturális rendezvények, klubok befogadására, valamint, a még Katonatelepen nem létező bölcsőde működtetésére, mivel hogy itt is van 84 bölcsődei korú gyermek, akiket, jórészt Kecskemétre hordanak be a szülők. Ígéretet tesz arra, hogy amennyiben összeáll a program címszavakban, s a ház rendelkezésre áll, úgy a projektet kidolgozza, felhasználói szintre hozza.

Lehetséges felhasználói célok javaslatokban: Rendőrségi iroda, polgárőr iroda, bölcsőde, nyugdíjas klub, fazekas szakkör, néptánc csoport, Vadhajtás citerazenekarnak hely, asszony kórusnak hely, s más hasonló tevékenységek számára. A hasznosításhoz javaslatokat kér az újság szerkesztősége és a Képviselő úr is, a kiküldött véleménybekérő lapokon.

A harmadik fontos téma a Mathiász János emlékpark belakása, funkciójának megtervezése és beépítési elképzelései. A témát felvezeti a Képviselő, majd felkéri a város főkertészét, Nagy Ágnes asszonyt, hogy mutassa be a látványtervét, s beszéljen a hasznosítás lehetőségeiről.

Olyan közparkot szükséges kialakítani, amely maximálisan ki tudja szolgálni a Katonatelepiek minden korosztályát. Ez a terület egy egységes park kialakítására nagyon alkalmas, máshol erre alkalmas terület talán nincs is ilyen központi helyen. Elképzelése szerint a Ceglédi út forgalmát intenzív növénysorral lehetne elválasztani, amely zaj és porszűrő is lenne egyben. A Lombos utca felől már most is van élő fasor. A tér megközelíthetősége lehetne, egyrészt a gyalogosoknak a Lombos utca felől, kerékpárosoknak a bicikliút felől. Így több bejárata is lehetne a térnek. A parkot keresztül terepplasztika szerűen kialakított út szelhetné át. Olyan funkciós részek lennének elképzelés szerint kialakítva, ahol minden korosztály megtalálhatná magának az alkalmas helyet beszélgetésre, randevúra, stb. Játszótér lenne kicsiknek, padok a nagyoknak hűvös fák lombjai alatt. Lenne egy nagyobb gyepes terület rendezvényekre, nemzeti ünnepek megtartására. Része lenne az emlékhelynek egy, a település történetét bemutató és őrző rész. A fennmaradó szabad részen fitnesz és ping pongozásra alkalmas hely is kialakítható lenne a fiatalok részére. Ez egy terv, amit lehet tovább csiszolni.

A látványterv látható a kiadványunkban.

A falugyűlés a tervezetet kiindulási pontnak jónak tartotta s helyeselte annak megvalósítását, továbbá Kecskemét város polgármester asszonya is teljes támogatásáról biztosította a tervezett létesítmények megvalósítását.

Nézzünk a jövőbe, s merjünk nagyot álmodni! Ennyit a falugyűlésről.

BM.