falu1_0Kedves Olvasók! Új helyen, az Irányi hagyatékként az evangélikus egyház tulajdonában lévő Lugas sori gyönyörű épületben tartjuk Katonatelep első általam szervezett lakossági fórumát. Köszönjük a lehetőséget Kis János evangélikus lelkipásztornak és Sipos Ferenc gondnok úrnak!
Beszélgessünk el Katonatelep jelenéről, jövőjéről. Mi tartunk fontosnak, milyen irányt vegyen fel a településrész? Mire jutottunk az alatt a néhány hónap alatt, ami eltelt 2014 októbere óta?
Felismeri-e az itt élők többsége, hogy a földhözragadt, egyszerűen kezelhető kérdések mellett a jövő szempontjából milyen kiemelt jelentősége van közösségi tér, közösségi ház kialakításának, a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésére szánt területnek. Belátjuk-e, hogy az óvoda, iskola működése, egy bölcsőde létrehozása nem csak azok számára létfontosságú, akiknek van ezen intézményekbe járó gyermeke. Észrevesszük-e azt, hogy a helyi intézmények milyen csodálatos emberközpontú (gyermekközpontú), kiegyensúlyozott, nyugodt környezetet biztosítanak gyermekeink számára, vagy megyünk a „trendi” intézmények irányába?
A fórumon találkozhatnak rajtam kívül azzal a csapattal is, akik az újságot készítik, jelen lesznek civil szervezeteink vezetői is.
A fórum kötetlen, bárki bármilyen kérdést felvethet. A következő témákban viszont részletes tájékoztatással készülünk:
Katonatelepen szabadidős-sport tevékenységek számára alkalmas helyszínek bemutatása, beszélgetés róluk.
Katonatelep számára „főtér” jellegű teresedés kialakítása, az abban lehetséges funkciók felvetése
Közösségi ház működtetésének lehetőségei, esélye
Mindenkit szeretettel várunk! A képen X-el jelöltük a fórum helyszínét, a Katona Zsigmond utca és a Lugas sor kereszteződésében az első telek jobb kéz felől. Az épület a katona Zsigmond utcából a fák miatt nem látszik!
F.Gy.