TRÜKKÖK, CSALÁSOK, LOPÁSOK, BÜNCSELEKMÉNYEK.
Környezetünkben elszaporodtak – főleg az idősek és egyedül élők sérelmére elkövetett –bűncselekmények. Néhány példát említenék a sok közül.
Az elkövetők kiszemelnek olyan házakat, ahol idősek vagy egyedülállóak laknak és felkeresik őket a következő trükkel: „Gázórát, vízórát, villanyórát jöttünk leolvasni.” Az óraállást telefonnal próbálják tovább küldeni (időhúzás végett) de sikertelenül, ekkor felírják egy tiszta lapra az óraállást és már közlik is, hogy 10.000 Ft túlfizetés van, és most oda tudnám adni de csak HÚSZEZRESEM van. Sokan megnyerőnek tartják az idegent és beengedik a lakásba. Kilesi, honnan veszik elő a visszajáró pénzt. Ekkor vizet kérnek, vagy más egyéb indokkal elterelik a tulajdonos figyelmét és már el is emelték a rejtekhelyről a pénzt, esetleg más egyéb értékeket. (Katonatelep, Lugas soron is próbálkoztak, de szerencsére nem történt bűncselekmény.)
Következő trükkel állít be a csaló: „Tartozom a fiának, lányának, vagy valamelyik rokonának 10.000 Ft–tal, és szeretném odaadni, mert vele nem találkoztam és nehogy megharagudjon rám.” Jön, a kis mese csak HÚSZEZRESEM van. Következik a pénz megszerzése az előbbiekben leírtak alapján. Előfordult már olyan eset is, hogy túl sokáig volt a csaló a sértett vendége, ekkor a cinkostársa becsöngetett, és míg ajtót nyitott a sértett, illetve az újvendéget útbaigazította, addig a csaló a pénzt megszerezte. Megköszönte a türelmet, elnézést kért a zavarásért és mindketten távoztak, de nem egy irányba a megtévesztés céljából. Kecskeméten sajnos megtörtént az eset, még azon a napon több 10.000 Ft-ot vittek így el).
Önkormányzattól, Nyugdíjbiztosítótól, Vöröskereszttől, Máltai Szeretet Szolgálattól stb. egyszeri segélyt hoztak. Jön a trükk! HÚSZEZRESEM van, tudnak vissza adni? Az előbbiekben leírtak alapján távoznak.
(Álrendőr): rendőrnek adja ki magát, HAMIS IGAZOLVÁNNYAL, hamis bankjegyeket keres. Elkéri a pénzt, nézegeti, majd közli, hogy hamisnak tűnik és el kell vinni bevizsgáltatni. (Lelépnek a pénzzel). (Soha többé nem látjuk a pénzünket)! (Szerencsére nem környezetünkben történt!)
Újabb módszer: „Telefonoszlopot, antenna árbócot, villanyoszlopot kell a kert sarkába felállítani” trükkel mennek be a ház udvarába ketten-hárman. A házigazdát kicsalják, a kert hátsó részébe, ahol már nem lehet a bejárati ajtót látni. Egy kint marad az utcán és mikor hátramennek a többiek, ő bemegy a lakásba és felkutatja a pénzt és értékeket. Kiviszi a kocsiba és jelzést ad a többieknek. Utána angolosan lelépnek. (Se pénz, se érték, se oszlop soha többé nincs)! Katonatelepen a hobbik területén, kettő helyen is próbálkoztak, de itt sem történt bűncselekmény). Kisfái területén viszont értesüléseim szerint több, mint 1.000.000.Ft-ot lovasítottak meg!
A csalás másik fortélya: Idegenek jelennek meg a lakókörnyezetünkben és a kiszemelt későbbi áldozatuknak elpanaszolják, hogy karambolozott az egyik rokonuk, nagyon súlyos az állapota. Ha a vidéki kórházból, vagy külföldről nem szállítják helikopterrel Budapestre, azonnal meghal. A szállításhoz 1.000.000 Ft kell. Ilyen ürüggyel csalnak ki nagy összegű pénzt a hiszékeny emberektől. Néha még papírral kitömött táskát is hagynak zálogba a sértettnél, mondván, hogy EURO van benne, csak nem tudták beváltani. Utána hálálkodva tűnnek el a környékről az adománnyal. Az esetek Budapesten, Esztergomban, Székesfehérváron, Szolnokon és Miskolcon történtek és közel 8.000.000 Ft-ot zsebeltek. Nincs kizárva, hogy a környezetünkben is próbálkoznak egy szép napon.
A tanyavilágban is trükköznek: A gépkocsival érkező három-négy főből álló kis csapat bekocsikázik a tanya bejáróján, és érdeklődnek, hogy meg lehet-e fordulni a ház mögött? Ekkor két fő kiszáll a gépkocsiból és elterelik a háziak figyelmét, míg a többiek a ház mögé kocsikáznak és utána beosonnak a lakásba és már kezdődik is az akció. A LAKÁS FELFORGATÁSA ÉS KIRÁMOLÁSA! Nem ritka trükk a baromfi, sertés, szalma, széna vásárlás sem. Ha gyerek is van velük, akkor hivatkoznak rá, hogy éhes vagy szomjas és ételt vagy italt kérnek a szegény gyereknek, nem ritkán még teát is. (Jelzem, amit akkor kell főzni)! (IDŐ KELL A KÖRNYEZET FELMÉRÉSÉHEZ!) UTÁNA JÖN AZ AKCIÓ! A MEGTAKARÍTOTT JAVAK TULAJDON VÁLTÁSA!
Jönnek a házalók: Ruhaneműt és műszaki cikket árulnak. Betolakodnak az udvarba, majd vizet kérnek, közben elterelik a tulajdonos figyelmét és már meg is lopták. Az sem kizárt dolog, hogy felmérik a terepet és éjjel visszaküldik kollégáikat a kiszemelt értékekért. Katonatelepen is árultak már légpuskát, hamis márkájú láncfűrészt is. (A rendőrség mindkét esetben intézkedett).
Vasgyűjtés: Vasgyűjtők jelennek meg házaknál. A tulajdonos beengedi őket az udvarba, hogy kihordják az ócskavasat. A tulajdonos figyelmét elterelve értékes tárgyakat is kicipelnek ócskaként, Például: (itatóvályú, rézüst, kéziszerszámok stb.). Továbbá: Előszeretettel felejtjük nyitva éjszára a kapukat, garázsajtókat. (Katonatelepen volt olyan éjszaka a közelmúltban, hogy hét kapu és egy garázsajtó volt nyitva. Gomba u., Sugár u., Rügy u., Zsigmond F. u., Rezeda u., Vadalma u. Találkoztunk olyan esettel is, hogy a Bernáth J. utcai ház ablakai nyitva voltak. Sőt, még egy létra is több hónapon keresztül a Platán utca felőli kerítéshez volt kívülről támasztva.) Rügy utcában a járdán éjszakázott a kétágú létra. Szőlőskert utcában az erkélyhez volt támasztva a létra szintén több hónapig. Szinte csalogatja a tolvajokat! November 20-án reggelre Lombos u. és a Platán utcán több udvarban is járt hívatlan vendég. Az egyik Platán utcán lévő ház nyitott garázsából tűnt el egy kerékpár.
Telefonos trükk: Mobiltelefonon felhívják a kiszemelt áldozatot és közlik vele, hogy amiért ilyen hűséges a telefontársasághoz, számítógépes sorsoláson az ön számát sorsolták ki és nyert egy bankkártyát. A kártyán négymillió Ft van. 20 percen belül fel kell keresni egy benzinkutat vagy lottózót és majd közöl egy telefonszámot, amire 1%, azaz 40.000 forintot át kell utalni, hogy a bankkártyát át tudja venni. (Történt már, hogy az áldozattól 200.000 Ft-ot csaltak így ki Kecskemét-Széktóban). A bankkártya a mai napig csak ÁLOM MARADT!
Tatabányán elfogtak egy 30 éves férfit, aki telefonon értesítette az „ügyfeleit”, hogy 300.000 Ft-ot nyert. Ennek fejében vásárolni kell egy 10.000 Ft-os feltöltő kártyát és annak a számát be kell diktálni. Természetesen ezzel az összeggel az Ő telefonját töltötte fel. Volt olyan nap, hogy 360 hívást kezdeményezett. 173 személytől csalt ki 1.663.000 Ft-ot. Október 25-én 14:29-kor én is kaptam egy hívást, nyertem egy bankkártyát, mivel hűséges vagyok, a T-MOBILE- hoz. Közölte velem, hogy 20 percen belül keressek fel egy benzinkutat vagy lottózót, mert be kell fizetni a 4.000.000 Ft 1 %-át (40.000 Ft kezelési költséget). Közöltem vele, hogy 20 perc alatt nem érek oda, mert nincs járművem és gyalog megyek. Szeretnék kérni egy telefonszámot vagy valami elérhetőséget, hogy ha kések, vissza tudjam hívni. Ekkor gyanút fogott és kikapcsolta a telefont. A beszélgetés 12 percig tartott. A történtekről a rendőrséget értesítettem, bűncselekmény nem történt. A Kecskemét Városi Rendőrkapitányság illetékességi területén nyolc Polgárőr Egyesület működik. Heti egy alkalommal egyesületenként 1-1 fő vesz részt a megbeszélésen, természetesen én is részt veszek rendszeresen. A megbeszélés tárgya az elmúlt időszak alatt elkövetett bűncselekmények ismertetése, elemzése. A következő időszak várható bűncselekményei: (falopások, zseblopások, áruházi lopások, gépkocsi feltörések, besurranásos lopások, trükkös csalók megjelenése, stb.)
Jó tanácsként szeretném elmondani a következőket: Vízmű, gázszolgáltató, áramszolgáltató pénzt vissza nem fizet! A túlfizetést jóváírja! Önkormányzat, Nyugdíjbiztosító, Vöröskereszt stb. SEGÉLYT NEM KÜLD mindenféle úton járótól! PÉNZT CSAK A POSTÁS HOZ! (A CSALÓ VISZ)! Ha a szerencse felkarol valakit, őt írásban értesítik és nem csak álom marad a nyeremény! LEGYÜNK GYANAKVÓAK! SOHA NE ENGEDJÜNK BE IDEGENT! ZÁRJUK BE AZ AJTÓKAT ÉS ABLAKOKAT! HA IDEGENEKET LÁTNAK, JEGYEZZÉK FEL A KOCSI RENDSZÁMÁT, TIPUSÁT ÉS A SZEMÉLYEKRŐL A SZEMÉLYLEÍRÁST. HÍVJÁK A RENDŐRSÉGET A 112 INGYENES SZÁMON VAGY A POLGÁRŐRSÉGET A 06-30/351-5662 TELEFONSZÁMON. FOGJUNK ÖSSZE ÉS ELŐZZÜK MEG EGYÜTT A BŰNCSELEKMÉNYEKET! KÉREM, SEGÍTSENEK, MI IS SEGÍTÜNK!
KOVÁCS BENŐ