falu1_0A Katonatelepet kettévágó 441-es jelű út kezelője a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A katonatelepi padkanyesést a Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Kecskeméti Mérnökség végezte el. Ezen kívül folyamatosan végzik a sérült úttartozékok és padkakijáródások helyreállítását, az útpadka és az árokrézsű kaszálását, az út menti növényzet gondozását, valamint a burkolat szükség szerinti kátyúzását. A padkanyesés célja, hogy a csapadékvíz minél távolabb és minél lentebb szikkadjon el, ezzel biztosítva a burkolatszél minél hosszabb élettartamát.
Hasonló beavatkozásra a város kezelésében lévő lakóutcákban és a kerékpárút mentén is szükség lesz. A padkanyeséssel egy időben szikkasztóárkok létesítését is elvégezzük, hogy hosszabb, intenzív esőzés esetén se okozzon problémát a csapadék az alacsonyabb utcaszakaszokon. A fényképekért és a tájékoztatásért köszönet Bakos Gábor Mérnökség-vezető úrnak.