DSC09915Az eszközön számolás megkönnyíti a gyakorlást, képszerűvé teszi a számok ábrázolását és a műveletek elvégzését.
A matematika tanulása közben számos absztrakt fogalmat kell megismerni és megérteni  a gyerekeknek. Ez azt a kötelezettséget rója a pedagógusokra, hogy olyan szemléltetési  módokat, eszközöket alkalmazzanak amely lehetővé teszi a gyerekek cselekvő közreműködését.  A pálcikák, korongok, számkártyák a felnőtt generációk számára is ismerős szemléltető eszközök és sokunk számára megkönnyítette a matematikai összefüggések megértését. A szorobán olyan eszköz amellyel érdemes kiegészíteni a szemléltetést. Használatával a matematika ismeretek elsajátítása könnyebbé, gyorsabbá tehető és a gyengébb gyerekek számára is elérhető az áhított sikerélmény. Maga az eszköz japánból származik, 450 éves múltra tekint vissza. A működése a 10-es számrendszer helyi értékeinek logikáján alapul, s bár másféle szemléletet és sajátos gondolkodásmódot ad használójának, a matematika tanulásában és tanításában mégsem igényel eltérő tanmenetet.
A Mathiász Iskolában az idei tanéven pályázat útján sikerült vásárolni egy osztálynyi szorobánt és tanári segédkönyveket. Jelenleg a 2. évfolyamon ismerkednek a gyerekek az eszköz használatával. A következő tanévben tervezzük az 1. osztályban a  matematika oktatáson belül megtanítani a gyerekeket a szorobán használatára, a tananyaghoz kapcsolódóan a helyi értékek ismeretére, az összeadás és kivonás műveletének végzésére. Nyílt napon bemutató foglalkozást láthattak az óvodások és szüleik az eszköz gyakorlati alkalmazásáról.