9 Kisberk Hella rovatvezetőLátogasson el a Mathiász János Általános Iskolába!
Az iskola majd 120 éves múlttal rendelkezik. Az évtizedek alatt modern eszközökkel felszerelt a mai kihívásoknak és elvárásoknak megfelelni tudó iskolává nőtte ki magát.
Ha olyan iskolát keres, amely falusias környezetben, nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkört biztosít gyermeke számára.
Iskolánk létszámát illetően „kisiskolának” számít. Az egyes évfolyamokon 20 körüli az osztályok létszáma. Valamennyi gyerek jól ismeri egymást iskolai szinten. Az osztályok családias, összetartó közösséget alkotnak, támogató, segítő szülői háttérrel. A gyerekek az iskola valamennyi tanítóját, tanárát hamar megismerik a különböző szakköri és sportfoglalkozásokon valamint az iskolai rendezvények alkalmával. Az iskola pedagógusai is személyesen ismerik az intézmény valamennyi tanulóját. Segítik őket, ha tanulási nehézségeik vannak, támogatják olyan tevékenységekben, melyben tehetségesek. Egyéni vagy életkorral járó problémáik, de gyermeki örömeik, sikereik meghallgatásra találnak az iskola falain belül. Maga az iskola rendezett, jól karbantartott, tágas tantermekkel, hatalmas füves udvarral. 2014 októberében adtuk át az iskola falai között működő Fiókkönyvtárat, ahol napi szinten megfordulnak diákjaink. A könyvtárban kölcsönzés, olvasgatás, tanulás, internet használat mellett foglalkozások, programok várják a gyerekeket akár tanórához kapcsolódóan és a szabadidő hasznos eltöltése céljából.
Ha olyan iskolát keres, ahol a kosárlabda sport oktatása a városban első helyen szerepel, és a napi edzésekre helyben biztosítottak a feltételek.
Az iskola tornacsarnoka 1995-ben épült. Maga a tornaterem 600 m2 alapterületű, a hozzá tartozó további 350m2 kiszolgáló részleggel, amely magába foglalja az öltözőket, mosdó és zuhanyzó helyiségeket, pihenőt, szertárat és orvosi szobát. 2014 nyarán több milliós támogatásból felújításra kerültek az öltözők és szeptemberre széppé varázsolták az egész tornacsarnok együttes belső tereit. Iskolánk a csarnok megépülése óta a kecskeméti kosárlabda sport utánpótlás bázis intézménye. A Mercedes Benz Kosárlabda Szövetség megalakulásától fogva támogatja iskolánk kosárlabda sport tevékenységét. Csapataink városi rangsorban első helyen állnak, megyei szinten is dobogós helyet szereznek minden bajnokságon. Ezek mellett országos és nemzetközi kosárlabda tornán is részt vettek, több alkalommal csapat elsők lettek. Profi, a sportágban elismert szakember vezetésével zajlanak az edzések. Összetartó, küzdeni tudó, és győzni akaró csapatokról beszélünk, támogató szülői háttérrel. Fontos szempont, hogy ezeknek a gyerekeknek a délelőtti tanulás után helyben vannak az edzéseik, nem kell őket utaztatni. Első évfolyamtól kezdve beépítjük a testnevelés és sportfoglalkozásokba a kosárlabda alapjainak oktatását, délután több korcsoport edzései zajlanak már 7 éves kortól. A 10-12 éves utánpótlás csapatok tudása igen komoly szintű és városi, megyei szinten is elismert. Az Ő edzéseik napi szinten zajlanak, heti szinten kerül sor meccsekre, több fordulós bajnokságokra a Mercedes Kosárlabda Akadémia támogatásával.
Ha úgy érzi, hogy gyermeke tehetségesen rajzol, vonzódik a művészetek iránt.
Művészeti csoportunk szintén sok éves múltra tekint vissza. Aki a rajzolásban tehetséges, kedvet érez a festéshez, grafikához, bekapcsolódhat az iskola rajz műhelyének munkájába. Számos regionális, megyei, országos, sőt külföldi elismerés mind dicséri az itt folyó szakmai munkát és a gyerekek tehetségét. Iskolánk is hirdet megyei szintű rajzpályázatot iskolások számára és városi rajzversenyt óvodások részére. Több száz pályamű érkezik ilyenkor iskolánkba, melyből kiállítást rendezünk, gálaműsor keretében jutalmazzuk a legszebb alkotások készítőit. Az iskola művészeti csoportjába nagy számban jelentkeznek már az 1. osztályosok is, így a több éves közös munka során formálódik ízlésük, kialakul egyéni látásmódjuk, stílusuk, magabiztosan alkalmazzák a különböző rajzeszközöket, technikákat, és számos díjazott, nyertes pályamű kerül ki kezük alól. Több gyerek művészeti iskolában folytatja tanulmányait.
Ha szeretné, hogy gyermeke hangszeren tudjon játszani
Számos hangszeren tanulhatnak diákjaink. Citera, zongora, szintetizátor, gitár, furulya, trombita, ami a kínálatban szerepel. 1. osztálytól helyet kap a zenetanítás az iskolában. A Líra Alapfokú Művészetoktatás keretében itt helyben, állami támogatással tanulhatnak a gyerekek a kiválasztott hangszeren. Legrégebbi hagyománya a citera oktatásnak van, ezen a téren szinte egyedülállóak vagyunk a városban. Jelenleg 2 citera zenekarunk működik. Az egyik a már felsőbb évfolyamosokból álló „Vadhajtás” citera zenekar, a másik az iskola főleg alsó tagozatosaiból álló „Szőlőfürt” citera zenekar. Az együttesek tagjai megszámlálhatatlan felkérés, és fellépés alkalmával mutathatták be tudásukat, tehetségüket, a hangszer, az éneklés és a zene iránti szeretetüket.
Ha szeretné, hogy gyermeke továbbtanuljon és megállja a helyét a középiskolában
Továbbtanuló gyermekeink valamennyien megállják a helyüket az általuk kiválasztott középiskolában. A tehetséges, jól teljesítő tanulóinkat tárt karokkal várják Kecskemét jó hírű gimnáziumai és szakközép iskolái. Jól megalapozott, magabiztos tudást és reális értékelést kapnak útravalóul a Mathiászból kimenő gyerekek. Ennek bizonyítéka, hogy az itt kapott érdemjegyeket a középiskolában is meg tudják tartani. Tanítási módszereink korszerűek, melyhez a személyi és tárgyi feltételek adottak. Tanulmányi versenyekre nevezzük be legjobbjainkat, és az iskola maga is hirdet több fordulós iskolák közötti matematika versenyt, otthont ad mesemondó találkozónak. 1. osztálytól tanulják a gyerekek az angol nyelvet, emelt óraszámban tanítjuk a matematikát, bevezettük a drámaoktatást, a testneveléshez hozzákapcsoltuk a néptánc oktatást. Informatika szaktantermünk jól felszerelt, és igen népszerű. Informatikát órai és szakköri keretekben már 1. osztálytól kezdve tanulnak a gyerekek. Az iskolából kikerülő diákjaink nem szakadnak el tőlünk. Visszajárnak rendezvényeinkre, elmesélik sikereiket, beszámolnak tanulmányi előmenetelükről. Sokukra nagyon büszkék vagyunk.