A Mathiász János Általános Iskola tanítója, jelenleg a 4. osztályosok osztályfőnöke és felső tagozaton erkölcstant oktat. Juhász Andrea lesz a jövő tanév szeptemberében induló 1. évfolyam tanító nénije. A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán végzett 2000-ben. A diploma megszerzése után a Móricz Zsigmond Általános Iskolában kezdte meg tanítói pályáját. Iskolánkban 2013 szeptemberétől kezdett dolgozni és tanítani. Pályája során folyamatosan képezte magát, hiszen az új és korszerű módszerek megismerését mindig is fontosnak tartotta.
Több alkalommal pedig Ő maga mentorálta a Tanítóképző Főiskola hallgatóit. Szakmai elhivatottságát, tudását, 2006-ban „Kiváló pedagógus” címmel jutalmazta Kecskemét Város Önkormányzata. Mindig előnyt jelent, ha az iskola pedagógusa maga is katonatelepi lakos. Az információ itt helyben gyorsabban megtalál mindenkit, a kapcsolat, probléma érzékenység és megoldás egy ilyen közvetlen helyzetben mindig gyorsabb, rugalmasabb, személyesebb. Andrea itt nőtt fel Katonatelepen ma is itt él, gyermeke a helyi óvodába jár. Édesapja Juhász Péter bácsi, aki citerázni tanította itt az iskolában több évtizeden át a helyi gyerekeket. Andrea tagja a Katonatelepi Citera Zenekarnak és egyben ennek az ősi hangszernek a településhez kötődő hagyományainak ápolója.
A 2015. szeptemberétől induló 1. osztályosok fogadására és tanítására nagy gonddal és szeretettel készül. A nagycsoportos gyerekek a kéthetente tartandó „Ovi-suli” foglalkozások alkalmával természetesen megismerték a jövő évi tanító nénijüket. A közös munka máris elkezdődött ezeken a délutánokon, ahol írás előkészítés, mozgáskoordinációs feladatok, figyelemfejlesztés, téri tájékozódás, vizuális észlelés és egyéb készségek fejlesztése történik játékos formában. A novemberben indult foglalkozásokra így február derekán már rutinosan érkeznek a gyerekek, hiszen megszokott tevékenység sorok, kialakult a szokásrend, ismerős környezetben Andi néni várja őket.