Változott a magánfőzés – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés – szabályozása. 2015. január 1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzésben előállított párlat mennyisége évi 50 literre csökken, megszűnt annak adómentessége és változik a magánfőző személyének meghatározása, amely alapján magánfőzést a jövőben csak gyümölcstermesztő személy végezhet, továbbá a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést is be kell jelenteni a magánfőző lakóhelye szerint illetékes Önkormányzatnál.
Magánfőzőnek nevezzük azt a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személyt, aki saját tulajdonú gyümölcscsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú eszközökkel, desztillálóberendezéssel állítja elő a párlatot.
Magánfőzés a jövedéki törvény értelmében a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben egy háztartásban több magánfőző él, az éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzött mennyiségek egybeszámítandók.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben a berendezés beszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell a bejelentést megtenni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
2015. január 01. napjától a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnt, mert évente 1000 forint átalányadó-fizetési kötelezettség terheli az önkormányzat felé, melynek ellenében 50 liter párlatot lehet otthon főzni. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
A magánfőzésben előállított, 50 liter feletti párlatot vagy meg kell semmisíteni vagy értékesíthető alkoholtermék-adóraktár részére.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, a családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésére nem kerül sor.
A magánfőzés szabályainak megszegése azt a következményt vonja maga után, hogy a vámhatóság a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést lefoglalja, ha a magánfőző a bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatokra vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz; vagy a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja; vagy a magánfőző a párlatot a fentiektől eltérően értékesíti.