Végre van költségvetés! Abban ugyan semmi szokatlan nincsen, hogy a költségvetést egy februári közgyűlés fogadja el, a „végre” szócska azért jogos, mert az élet gyakorlatilag mostantól kezd elindulni. Mint látják, azért eddig sem vártunk tétlenül, elkészült az újság immár második száma. Több lakóközösség keresett meg aszfaltút építési igénnyel és ivóvíz hálózat kiépítésére is szerveződött önerős közösség. A környező tanyavilág útproblémáit igyekeztünk kezelni. Ezt a témát alaposan körbejárjuk a következő újságban, elöljáróban annyit, hogy jó híreim lesznek.
Mielőtt a költségvetéssel foglalkoznánk, engedjék meg, hogy kiemeljem: minden pénznél, támogatásnál többet ér az a szerveződő csapatmunka, amely egy tudatos településfejlesztés körvonalait igyekszik kirajzolni. Mi Ménteleken 2002-ben éppen ebben a helyzetben voltunk, mint most Katonatelep. Ekkor hoztuk össze a mi csapatunkat. Kezdő képviselőként meghívtam néhány nagyon nagy tudású szakembert is, köztük Dr. Csatári Bálintot, az MTA RKK vezetőjét egy kerekasztal-beszélgetésre. A felvezetőmben számos gondolat megfogalmazása közben mondtam azt, hogy végre döntse már el Kecskemét, hogy mit akar egy ilyen szatellit településsel kezdeni, mint Méntelek. Bálint bácsi gondolatait ezzel kezdte: „Gyurikám! Nagyon nagyra értékelem azt a lelkesedést, energiát, amivel a munkádat kezded, de engedd, meg hogy kijavítsalak: Nem Kecskemétnek kell eldöntenie, hogy mit akar Méntelekkel, hanem nektek, méntelekieknek kell eldöntenetek, hogy mit akartok magatokkal!”
Legyen ez az a gondolat, amellyel most Önökkel, katonatelepiekkel együtt elkezdjük a tudatos építkezést, mindenki véleményét meghallgatva, együttes, közös gondolkodással. Ezeknek a gondolatoknak kíván teret adni az újság, és amikor egy-egy eldöntendő kérdést alaposan körüljártunk, mindenki ismeri, kialakította álláspontját, akkor fogunk lakossági fórumot tartani.
Költségvetés: Mindenkit arra bíztatok, hogy a város honlapjáról töltse le a költségvetési rendeletet. Tartozik hozzá egy előterjesztés, amely több oldalon keresztül taglalja azokat a szempontokat, amelyek mentén a számadatok végül kialakultak. Az itt megfogalmazott gondolatok számszerű megjelenése pedig maga a rendelet excel táblázatba foglalt számsorai. Itt tételesen, forintra bontva megtalálható, hogy miből mekkora bevétele lesz a városnak, és az is, hogy ezeket a forrásokat hogyan s miként osztja fel, magyarul mire költi el a város.
Két nyomtatott példányt a fiókkönyvtár rendelkezésére bocsátok, akinek nincsen internet hozzáférése, ott megtalálja.
A költségvetés elkészítése hatalmas munka. Sajnos sok olyan tétel van, elsősorban bevételi oldalon, amelyet most még nem lehet pontosan számszerűsíteni, ilyenek a különböző adóbevételek. Pl. az iparűzési adó függ a cégek teljesítési mutatóitól. De kiadási oldalon is akad számos előre nem pontosítható tétel, pl. a hó- és síkosságmentesítés elvégzéséhez szükséges forrás értelemszerűen időjárás függő.
Amit még nagyon fontos tudni: Bárki bármely tételsort kevésnek érzi és megkérdezi, hogy miért csak ennyi, azonnal nézze át a számokat és próbálja megfogalmazni, hogy Ő honnét venne el, hogy az általa kevesellt tételt megemelje? Ez a dilemma az, amivel a költségvetés készítésekor, módosításakor szemben találjuk magunkat.
A bennünket közvetlenül érintő sorok: Út-híd keret, ebből végzi a város az utak karbantartását. Erre 2015-ben 330 MFt jut.
Választókerületi keret, eddigi elnevezése részönkormányzati keret volt. Ez idén 84 MFt, ami 15 körzet között lesz felosztva. A mi körzetünk az átlagnál magasabb támogatást kap, tekintettel a nagy kiterjedésre.
Fontos újdonság, hogy emellett a város polgárőr egyesületei külön tételsoron kaptak támogatást, amelyet később bontanak egyesületi szintre, ez 5 MFt, így a polgárőr egyesületek nem, vagy kevésbé terhelik majd a körzet forrását. A közbiztonság kiemelten fontos, ezért a város igen nagy összeggel támogatja a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány munkáját. Ez 58 MFt, ebből 38 MFt-ból az alapítvány intelligens kamerarendszert épít ki, amely a város megközelítését szolgáló utakon haladó járműveket regisztrálja és rendszámuk alapján riasztást ad, ha pl. körözik, vagy bármilyen probléma van az autóval.
Közvilágításra 294 MFt áll rendelkezésre, ebből 29 MFt a fejlesztési keret.
Néhány további szám, a teljesség igénye nélkül: Gyepmesteri feladatok 34 MFt, szociális kiadások 1.000 MFt (1 milliárd!!), Platán otthon felújítása 190 MFt, közművelődési feladatok 537 MFt, városfejlesztés 7.500 MFt
Nagyon fontos tétel a lakossági önerős útépítések támogatására szánt összeg, ami 2015-ben 552 MFt! Az a 180.000 Ft, amit a tulajdonosoktól beszed a város, mindössze a beruházás 5-7%-a. Az erre szánt városi keretből az idén ismét próbálunk juttatni Katonatelepre, a beadott pályázatok rangsorolása után. CSAK OLYAN BERUHÁZÁST TÁMOGATOK, AHOL A LAKÓK TŰRIK AZ ÁROKÁSÁST!
A vízelvezetési problémák megoldását kiemelten kezelem, ez elsősorban a felhízott padkákra vonatkozik. Legalább ott biztosítsuk a víz lefolyását, ahol van árok. Buszmegállók környezetében, a kerékpárút mentén különösen sok embert érintő probléma. Mivel a 441-es a Magyar Közút üzemeltetésében van, felvettem velük is a kapcsolatot a padkanyesés és az útjelző oszlopok tisztítása ügyében.
Falu György
önkormányzati képviselő