Az ember életének egyik törvényszerűen bekövetkező szakasza a nyugdíjas kor. Ennek az elérése és az átállás nem könnyű. Az életed ritmusa megváltozik, nem kell idegesen ébredned, félve a munkahelyi késéstől, néma a telefonod, árván áll az autód a garázsban és/vagy nélküled megy be a városba a 23-as busz. Nincs feladat, legfeljebb gyerekeid bíznak meg:”Papa! Te úgyis ráérsz!” felkiáltással olykor-olykor. Nehéz az átállás és nem vagyunk egyformák, másképp reagálunk erre az állapotra. De tudnod kell, hogy van még feladatod az életben, lehetsz értékes tagja a közösségnek! Van élettapasztalatod, bölcsebb lettél, jobban döntesz és feszül benned a mondanivaló, amit el kell mondanod. Tedd hát ezt!
Megszólítjuk nyugdíjasainkat és szeretnénk BENNETEKET bevonni a „KATONATELEPI KÖZÜGYEK”-be! Alább közöljük azokat a lehetőségeket, jogokat, amit egy nyugdíjas elérhet, egészségi, anyagi állapotának megfelelően, majd egy rövid ismertető cikk mutatja be, hogy már van egy kis csapat, klub, akik ki akarnak törni a magányból és vidám derűs öregkort biztosítanak maguknak.
Mi ennél többre tartjuk a nyugdíjasok képességeit. A telepen sok megoldatlan feladat van, aminek nincs GAZDÁJA. Beszéljünk ezekről és oldjuk meg ezeket és akkor összejöveteleink nem öncélúak,de hasznosak lesznek. Ezzel induljon ez a rovat is!
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
Idősgondozó Szolgálat
Főigazgató Főorvos: Dr. Kellermann Péter
6000 – Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon: 514-002
Fax: 76/494-884
Levelezési cím: 6000 – Kecskemét, Csongrádi u. 26.
Telefon: 486-947    Fax: 76/486-947

Az Idősgondozó Szolgálat
szolgáltatások:
Étkeztetés
Azok számára biztosítjuk, akik szociálisan rászorultak, önmaguk, illetve eltartottjaik részére nem tudják biztosítani tartósan, vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri főtt ételt. A háziorvos javaslata alapján diétás étkezés is biztosítható.(Igénybe vehetik: helyben fogyasztással a telephelyeken, az ebéd elvitelének lehetőségével, házhoz szállítással (betegek részére).)
Házi segítségnyújtás
Az idős emberek szükségletének megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartását, így a következő gondozási tevékenységeket: orvos előírása szerinti gondozási, ápolási feladatok ellátása, háztartásvitelhez segítségadás, (bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása, ügyintézés), egyéni és csoportos szabadidős programokhoz hozzájutás segítése, szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzőrendszert igényelhet az az egyedül élő idős ember, aki még képes az önálló életvitelre, de a külvilággal való folyamatos kapcsolattartása nem megoldott. A szolgálat 24 órás ügyeleti rendszerben működik. A szolgáltatás során gyors segítséghez juthat a vészhelyzetbe kerülő személy, ezért a rendszer nagy biztonságérzetet nyújt az idős embereknek.
Idősek klubjai
A klubok szolgáltatásait viszonylag jó egészségi állapotban lévő idős emberek vehetik igénybe, akik aktív életet élnek. Az alábbi szolgáltatások biztosítottak: rendszeres, színes programok, rendezvények várják az odalátogatókat (kézműves foglalkozás, népdalkör, napi egészség-megőrző torna, közös névnapi ünnepségek, játékos vetélkedők, sportnap, Idősek Akadémiája, stb.), ügyintézés, orvosi ellátáshoz hozzájutás megszervezése, tanácsadás, életvitel segítése, egészségügyi előadások, tanácsadás egészséges életmódra, gyógytorna, lelki gondozás.
Klubok nyitva tartása: Naponta 8-16 óráig, és igény szerint.
Szolgáltatások az alábbi telephelyekről vehetők igénybe:
Kecskemét, Csongrádi u. 26. Tel: 486-947, 504-574
Kecskemét, Horváth D. u. 1. Tel: 504-425, 504-426
Kecskemét, Kápolna utca 8Tel: 480-495
Ügyfélfogadási idő: Hétköznap: 7.30 – 15.30-óráig.
Klubélet
Katonatelepen
2014 késő őszén gyűlt össze a kis csapat, hogy méltóképpen ünnepelje meg az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 10. születésnapját. A létezés feltétele volt akkor is és most is , hogy helyet kapjunk valahol. Ezt a Mathiász János Általános Iskola nyújtja számunkra, ez  egyúttal kölcsönös együttműködést is jelent.
A klub megalakulása óta tagja  Kecskemét város Nyugdíjas Szövetségének, bekapcsolódik annak valamennyi programjába, valamint sikerrel pályázik az ott biztosított alapból. Jó kapcsolatot ápolt és remélhetőleg ápolni is fog a helyi önkormányzati képviselővel. A szerzett pénzforrásokat kirándulások szervezésére fordítjuk, továbbá tervünk, hogy minden évben szervezünk a katonatelepi nyugdíjasok számára egy hangulatos  összejövetelt.
A 2015-ös esztendőt az immáron felső osztályba lépett szervezet tisztújítással indította, mivel az eddigi vezetőnk Csernák Istvánné lemondott a tisztségéről. Bemutatom a katonatelepi Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetőségét. Klubvezetőnek egyhangúan Berta Teréziát, helyettesének Józsa Józsefet választottuk. Mindketten amellett tették le a voksukat, hogy a csapat összetartásán túl a városrész életébe is aktívan beviszik a tagságot,  erősítik a klub kapcsolatait, tartalmassá teszik a tevékenységét. Gazdasági felelősünk Zagyi Sándorné maradt, aki  vas szorgalommal összegyűjtötte és őrzi a tíz esztendő dokumentumait is.
Mivel tudjuk, hogy a társadalomban és vele együtt a mi városrészünkben is egyre többen lesznek a „szép korúak”, szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, fellendítve ezzel is a klubéletet.  Megragadva az újság adta lehetőséget, hívjuk és várjuk nagy szeretettel mindazokat, akik ráérnek, akiknek hiányzik a társaság, akiknek ötleteik vannak az idő hasznos eltöltésére.
Minden pénteken délután 15 órától nyitott kapuval várjuk az érdeklődőket a Mathiász János Általános Iskolában!! Juhászné Balasi Franciska