Amikor egy újság alapítását eldöntik szponzorok, befektetők, lobbi társaságok, mindig meghatározott gazdasági érdek, pártpolitikai érdek mentén teszik ezt meg, s nem emberbaráti szeretetből. Az a ritka eset, amikor humanitárius célból, eltökélt tudomány szolgálatból, avagy egyéni érdekekhez nem köthető közügyek szolgálata miatt születik egy újság.
Ez az újság ilyen ritka esetet kíván megvalósítani a készítői akaratából. Ezzel az újsággal részben egy korábbi kiadás javított változatát a – „Szemezgető” – szeretnénk megvalósítani pártpolitikai befolyásoltság nélkül, kizárólag a katonatelepi lakóközösségünk mindennapi életét befolyásoló hírek közzétételével.
A cél az Internet világában az, hogy a részben elöregedő Katonatelep idősebb lakosai is be tudjanak kapcsolódni városrészünk mindennapi gondjaiba, avagy részesei lehessenek az esetlegesen elért sikereinknek.
A fiatalok számára a média világában könnyedén elérhető a közismert közösségi oldal a Facebook, ahol az újság szerkesztősége megnyitott egy, a minden katonatelepi lakos számára elérhető oldalt „Katonatelepi közügyek” cím alatt.
Ezt a közösségi felületet olyan céllal szeretnénk működtetni, hogy a lakóközösségünk megoszthassa velünk a mindennapi életének gondjait, örömeit. Továbbá, miután a Facebook csoport tagja a terület városi képviselője is, Falu György képviselő úr, így ezeken az oldalakon meg lehet fogalmazni a neki szánt, rátartozó észrevételeket, megkereséseket is.
Az írott sajtóban igyekszünk minden olyan közügyeket szolgáló csoportnak felületet biztosítani aki itt helyben jelentős befolyással bír gyermekeink nevelésében, biztonságunk szolgálatában, városrészünk közügyeiben. A bölcsődétől az óvodáig, az iskolától a családokig, a munkavégzéstől a szórakozásig, a közlekedéstől a hobbi tevékenységig, úgyszólván az életünket minden vonatkozásban érintő hatásokig. Továbbá a városvezetését ellátó közgyűlés híreinek, a Kecskemétet érintő fontos döntéseknek, amit a terület képviselője által szolgáltatott hírek kapcsán tesszük meg.
Nagyon fontos kiemelnünk, hogy nem vagyunk egyetlen ma Magyarországon prosperáló pártnak sem elkötelezve, minek következtében kijelenthetjük, hogy egy független, közügyeket nyíltan szolgáló és közzétevő újságírói szándék mentén kívánunk dolgozni mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ugyanakkor, egy ilyen kispéldányszámú újság kiadása is pénzbe kerül, amit pályázatok útján a jelenleg prosperáló városvezetésen keresztül vagyunk képesek megszerezni.
A Katonatelepről nyitott szemmel újság megjelentetését egy, a közügyek iránt érdeklődő csoport döntötte el, de annak szerkesztői feladatait mindösszesen négyen vállaltuk (kettő nyugdíjas, ami részben érthető) valamint az iskolánk igazgatója, továbbá a lelki közösség ápolója, ami egy reménykeltő színfolt a céljaink nemzedékeken átívelő jövőjét tekintve. A függetlenségünket azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert Magyarországon a rendszerváltoztatási kísérlet után jobb és baloldali kormányok váltották egymást, Mi a céljaink tekintetében mindig, minden esetben szót kívánunk érteni közös ügyekben, Katonatelep érdekében a vezetést elnyerő mindenkori hatalommal.
Tisztelt Lakosok!
Önöktől azt kérjük, s várjuk el, hogy dobják sutba a fásultságukból táplálkozó közömbösségüket, és segítsék munkánkat aktív közreműködéssel, hogy mindig megtölthessük az újságot érdekes és mindenki számára fontos hírekkel mindannyiunk megelégedésére.Aki itt helyben jelentős befolyással bír gyermekeink nevelésében, biztonságunk szolgálatában, városrészünk közügyeiben. A bölcsődétől az óvodáig, az iskolától a családokig, a munkavégzéstől a szórakozásig, a közlekedéstől a hobbi tevékenységig, úgyszólván az életünket minden vonatkozásban érintő hatásokig. Továbbá a városvezetését ellátó közgyűlés híreinek, a Kecskemétet érintő fontos döntéseknek, amit a terület képviselője által szolgáltatott hírek kapcsán tesszük meg.
Nagyon fontos kiemelnünk, hogy nem vagyunk egyetlen ma Magyarországon prosperáló pártnak sem elkötelezve, minek következtében kijelenthetjük, hogy egy független, közügyeket nyíltan szolgáló és közzétevő újságírói szándék mentén kívánunk dolgozni mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ugyanakkor, egy ilyen kispéldányszámú újság kiadása is pénzbe kerül, amit pályázatok útján a jelenleg prosperáló városvezetésen keresztül vagyunk képesek megszerezni.
A Katonatelepről nyitott szemmel újság megjelentetését egy, a közügyek iránt érdeklődő csoport döntötte el, de annak szerkesztői feladatait mindösszesen négyen vállaltuk (kettő nyugdíjas, ami részben érthető) valamint az iskolánk igazgatója, továbbá a lelki közösség ápolója, ami egy reménykeltő színfolt a céljaink nemzedékeken átívelő jövőjét tekintve. A függetlenségünket azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert Magyarországon a rendszerváltoztatási kísérlet után jobb és baloldali kormányok váltották egymást, Mi a céljaink tekintetében mindig, minden esetben szót kívánunk érteni közös ügyekben, Katonatelep érdekében a vezetést elnyerő mindenkori hatalommal.
Tisztelt Lakosok!
Önöktől azt kérjük, s várjuk el, hogy dobják sutba a fásultságukból táplálkozó közömbösségüket, és segítsék munkánkat aktív közreműködéssel, hogy mindig megtölthessük az újságot érdekes és mindenki számára fontos hírekkel mindannyiunk megelégedésére.