falu1_0Először is szeretném felhívni mindenki figyelmét a Facebookon létrehozott „Katonatelepi közügyek” elnevezésű nyitott csoportra, nagyon sok kiegészítő információ olvasható ott, ami terjedelmi korlátok miatt a nyomtatott újságba nem fér. Igyekszünk az újságot úgy készíteni, hogy akinek nincsen internet hozzáférése vagy idegenkedik a Facebooktól (magam ez utóbbiakhoz tartozom…), az is kerek egész információhoz jusson.
Választókörzetünket érintően röviden összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat. A választókörzetek 85 milliós keretéből a mi körzetünknek matematikailag jut mintegy 6 millió Ft. Mivel nagy a körzet, ennél kicsit többel számolok. Nagy segítség az is, hogy a Borbáson néhány éve megkezdett kápolna építés kapott 2 millió Ft közvetlen költségvetési támogatást, ez jelentős mértékben segíti a megvalósulást, tehermentesíti a körzetnek jutó keretet.
Szintén tehermentesíti keretünket az a közgyűlési döntés, amely szerint a város 5 millió Ft-tal támogatja a kecskeméti polgárőr egyesületeket. Ezt a keretet márciusban maguk a támogatottak osztották fel egymás között, ebből jutott a katonatelepi egyesületnek 500, a Máriahegyben, Törekvésben működő Hírös Polgárőr Egyesületnek szintén 500 ezer Ft. Nem kell költeni ruházatra sem a polgárőröknek, központi forrásból be tudják szerezni a megfelelő mennyiségű mellényt is. Külön öröm, hogy az Országos Polgárőr Szövetség Kecskemétet 4 Honda robogóval támogatta, ezek a mi körzetünkbe kerültek, 2 Katonatelepre, kettő a Hírös Egyesületbe. Ezért külön köszönet illeti Dr. Fekecs Dénest, aki a megyei szervezet elnöke. Dr. Fekecs Dénes nyugállományú r. alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője volt. Egykor megyei vezetőségi tag voltam én magam is. Azokban az években napi kapcsolatban voltunk, rendkívül komoly gondolkodású nagy tapasztalatú rendőrtiszt. A város a legutóbbi közgyűlés egyik előterjesztéseként egy iroda ingyenes használatba adásával járult hozzá a polgárőrség hatékony munkája feltételeinek megteremtéséhez.
Szintén nagyon örülök, hogy a választókörzetben működő szervezetek megcélozták a VTP-keretet is (Városi Támogatási Program). Amikor erre ösztönöztem Őket, a cél az volt, hogy minél több egyéb forrást be tudjunk vonni a működésbe, így a választókerületi keretünkből több jut fejlesztésekre. A beadott pályázatok sorsát figyelemmel kísérem, beszámolunk a döntésről.
A választókerületi keret felosztásának tervezését megkezdtük. Még egy kicsit csapongónak tűnik a dolog, de ez le fog tisztulni. Ami biztosnak tűnik: idén is jut a polgárőröknek pénz. Itt elsősorban a Hírös Polgárőr Egyesület számíthat nagyobb összegre, mert nekik jelenleg nincsen külterületen használható autójuk, de ennek vásárlása érdekében Leviczky Cirillel is felvettem a kapcsolatot, hiszen az az egyesület két körzetben is dolgozik.
Kiemelten fogjuk az óvodákat, iskolákat támogatni. Az egyeztetések folynak, fejlesztőeszközöket kért Méntelek, Katonatelepen szőnyegek vásárlása a Csiga-Biga csoportnak már szinte tényként kezelhető, a további elképzelések között még elég széles a paletta, pontosítások zajlanak, árajánlatokat kérünk, és amikor minden körzetrészből beérkeztek az igények, tudunk rangsorolni.
Szeretnék betekintést nyerni a Bernáth János és a Rezeda utcai bentlakásos otthonok életébe is. Látogatást tettem a lányoknál, készülök a srácokhoz is. Megrázó élmény volt az a másfél óra, amit a Bernáth János utcai intézményben töltöttem. Megtört sorsok, olyan megrázkódtatások, felfoghatatlan történések sokasága tárult elém, amit azt hiszem, nemigen tudok egyhamar nem hogy elfelejteni, de feldolgozni sem. Azt hittem, hogy számunkra az az elképzelhetetlen nyomor, éhezés, ami Afrika egyes országaiban van, a legrosszabb a világon. Tévedtem. Ezért nagyon kérek mindenkit, hogy senki ne törjön pálcát ezek fölött a szeretetre éhes, meggyötört fiatalok felett. Minden tőlem telhető segítséget megpróbálok megadni, hogy személyiségük, fejlődésük a társadalmi beilleszkedés irányába haladjon. Minden elismerésem azoké a dolgozóké, akik megpróbálják sajátjukként szeretni, nevelni a gyerekeket. Az idei évben ezért vásárolunk nekik egy-egy televíziót és egy-egy DVD lejátszót.
Köszönet illeti a könyvtárt is, amiért oly sok rendezvénynek ad otthont, és hogy ennek a hálának kézzelfogható nyoma is legyen, a harmadik TV-DVD páros a könyvtárnak lesz vásárolva.
Ennek a kiadványnak a 2015-ös költségvetése pedig egészen pontosan 515.493.- Ft, amelyet szintén ebből a választókerületi keretből finanszírozunk. Ez 11 példánynak a 12 oldalon, alkalmankénti 1000 példányban történő nyomdai megjelentetésének összege, amelyet 3 egymástól független nyomdától bekért árajánlat értékelése után választottunk ki.
Nagy kérdés még a falunapok rendezése. A ménteleki Tanyaháromszög egyesület erre a célra beadta pályázatát a VTP-keretre, de más pályázatról nem tudok. Az biztos, hogy milliós költségvetésű falunapokat a körzet pénzén nem tudunk megfinanszírozni, hiszen a teljes összeget erre költhetnénk. Ezeket a közös alkalmakat jó lenne önfenntartóvá tenni. Minden a szervezőkön múlik. Ha megismerem a programokat, nem zárkózom el a támogatás elől, de 4 helyszínen merült fel igény egy ilyen közösségi nap szervezésére, ezt azért úgy gondolom az ott élőkből szerveződő csapatoknak kell istápolniuk. Időnk még bőven van… A választókerületi kerettel kapcsolatos fejleményekről természetesen folyamatosan beszámolunk.
Leadtam az általunk kért útkarbantartási munkák listáját is, ez a Facebookon részletesen olvasható. Kiemelten kezeljük a buszvárók környezetét, a polgárőrök részletes és alapos kátyúlistát is adtak, ezt külön köszönöm Kovács Benő polgárőrnek. Mint mindenben, ebben is fontossági sorrendet kell felállítanunk, amelynél a szempontok között a probléma súlyossága, az érintett emberek száma az elsődleges.
Az evangélikus egyház és a városrész együttműködésén alapuló lehetőségek is napirendre kerültek. Sokan ismerik a néhány éve épült mintegy 250 m2-es házat, amely az evangélikus egyház kezelésében van. Kiss János nagytiszteletű lelkipásztor úr kezdeményezte azt a helyszíni bejárást, amin megtekinthetjük az épületet, megpróbálva olyan közösségi tartalommal megtölteni, ami a település javát szolgálja. Erre a bejárásra hamarosan sor kerül, a következő újságban beszámolok az eredményről.
A következő számban foglalkozom a pelyhedző nyárfák leváltásának ügyével, a bezárt játszótér ügyét is elemezzük, amely szorosan összefügg a település főterének esetleges létrehozásával. Kapkodni nem szabad, amit bizony az is kitűnően bizonyít, hogy a Facebookon megszervezni próbált Március 15-i közös katonatelepi ünneplés – valljuk be – kudarcot vallott. Ezért is szoktam hangsúlyozni: mit, mikor, milyen sorrendben, mit mivel egy időben! Ezt kell jól eltalálni, a többi megy magától!
Falu György