Túlélés

Mit tartalmaz –e menüpont?

  • Hétköznapi megközelítésben:
    Egyre rohamosabban drágul az üzemanyag, a fűtőanyag, az élelmiszer, a gyógyszer, miközben egyre bizonytalanabb munkahelyünk, fizetésünk. Aki hitelből vett lakást, kocsit, könnyen válhat  a bankok „modern“ rabszolgájává egyéni szinten úgy, mint ahogy országos szinten ez 2012-re gyakorlatilag megtörtént.  A népbetegségek egyre súlyosabban jelentkeznek, miközben az egészégügyi rendszerünk omladozik. Az élelmiszert  is külföldről kapjuk, az itthoni termelés nem képes már ellátni az országot, mert a termelőink tönkrementek, és a klímaváltozás hatása egyre több helyen pusztítja el a termést. Stb, stb.......
    Ha képesek vagyunk a média által közvetített hírek mögé nézni, ha rászánjuk magunkat, hogy magunkban, vagy baráti társaságban közösen átgondoljuk, fog-e a helyzet javulni gyökeres változtatás nélkül, akkor egyértelműen arra a következtetésre jutunk, hogy nem.
    Radikális változás szükséges, mind a közélet, mind a családok szintjén.

Holisztikus szakmapolitikai megközelítésben:
A XX. századra kialakult kapitalizmus egy, a bolygó adta véges fizikai rendszerben végtelen növekedési (kényszer)pályára állított gazdasági-környezeti-társadalmi berendezkedés. E növekedést nevezi e globális rendszer véleménydiktatúrája mind a mai napig fejlődésnek. Könnyen belátható, hogy a fent leírt berendezkedés nem fenntartható, a rendszerbe kódolva van az összeomlás. A kollektív öngyilkosságnak e módját Dennis Meadows és munkatársai a Növekedés Határai című tanulmányukban már 1972-ben tudományos eszközökkel bemutatták, bizonyították. 30 év múlva felülvizsgálták az ott leírtakat, s bebizonyosodott, hogy a prognosztizált ütem szerint halad civilizációnk az összeomlás felé.
Egyre ijesztőbb mértékben fokozódik a globális édesvíz hiány,  energiahiány, nyersanyag túlfogyasztás, a biodiverzitás romlása,   a klímakatasztrófa fokozódó kihívásai, az ebből és a rohamos termőföldpusztulásból, GMO megjelenéséből is következő,  egyre élesebben jelentkező élelmiszerbiztonsági problémák.  A Magyarország fölé is kerekedő transznacionális pénzügyi kartell forrásszivattyúinak intenzív, tovább növekvő természeti erőforrás-felélést és szürkeállomány elvándorlást ösztönző működése, a fentiek miatt is kialakuló, több milliárd fővel most formálódó migrációs fenyegetettség, nemzetbiztonsági veszélyeztetettség, mindent egybevetve már olyan összeomlási potenciált jelent, hogy a fenntarthatóság helyett már a túlélés szó használata indokolt.
Ökológiai lábnyomunk sokszorosa a biokapacitásnak, úgy a világban, mint Magyarországon, és Kecskeméten is. Mindnyájan létbűnözők vagyunk, a kapitalista rendszer sajátossága és forráspazarló egyéni életvitelünk miatt.
Magyarország 2012-re a hétköznapi önújrateremtésének kereteit jelentő valamennyi funkció felett elvesztette az ellenőrzést. Pénzügy, bank, energetika, média, távközlés, informatika,  közmű-hálózatok… a kereskedelem, az élelmiszer, gyógyszer előállító és forgalmazó rendszerek mind-mind idegen, magán érdekeket szolgáló globális hálózatok kezében vannak, és bármikor elvonhatók, illetve szembefordíthatók a magyar társadalommal. (Bogár L. nyomán) Kiszolgáltatottságunk szinte teljesnek mondható, túlélésünk már évtizedes távon belül is veszélybe került.

Képviselői küldetés
Hogyan tudjuk a 2012-re kilakult gazdasági-környezeti-társadalmi helyzetet kezelni, a közelgő összeomlás veszélyét, ill. a várható károkat csökkenteni?
Hogyan éljük túl az emberiség történelmének legnagyobb mértékű, legradikálisabb, egyben rohamléptekkel közeledő változását?
Erre próbál választ találni e weboldal alapítója, szerkesztője, aki önkormányzati képviselői munkájának (a teljesség igénye nélküli (!))  bemutatásán keresztül bontja ki a fenti gondolatokat e menüpontban, tesz megoldási javaslatokat és keres további szellemi és tettrekész-támogató partnereket e történelmi küldetéshez.

Mit tesz az Ön önkormányzati képviselője az Ön túléléséért?

1998 óta vagyok lakóhelyem önkormányzati képviselője. A közéleti munkámról 2010-től kezdem a beszámolót. Elsősorban azért, mert ez időtől már nem tartom magam környezetvédőnek. Rendszerszemléletben kell gondolkodnunk, s ez nem teszi lehetővé a környezetről, mint önálló kategóriáról történő gondolkodást, döntéshozatalt. 2010-re a felsőoktatásban szervezett képzésben (BCE) rendszereztem és bővítettem holisztikus gazdasági-környezeti-társadalmi ismereteimet. A képzés diplomamunkával záródott, melynek „utcai változataként“ kiadott könyv, Túllövés 2010, Kőkorszak II. 2020 címmel  képviselői hitvallásom környezeti hátterét tartalmazza.

2010. 11. 25. Közgyűlés

A 2010-2014-es ciklus első rendes közgyűlésén napirend előtti felszólalásban (vázlat megtekinthető itt)  felhívtam a figyelmet arra, hogy a gazdasági-környezeti válság milyen  drasztikus következményekkel járhat.
-A Sodexo nevű külföldi tulajdonú multinacionális cég  évtizedes megbízást kapott a várostól a közétkeztetés ellátására. A minőségi kifogások orvoslását levélben kértem az illetékesektől, de ők válaszra sem méltatták az érintetteket. Ezt követően kénytelen voltam a közgyűlés nyilvánossága előtt indítványozni: a silány minőségű ételek helyett elfogadható minőség kerüljön gyermekeink asztalára.  A pozitív változást sikerült elérni, ami elsősorban a felháborodott szülők fellépésének volt köszönhető.

A városrészi önkormányzatok terület és lakosságarányos finanszírozására nyújtottam be indítványt, amit a közgyűlés többségét adó frakció elutasított. Így a csak lélekszám-arányos finanszírozás mellett a városközponti részönkormányzat(ok) túlfinanszírozottá, a szatellit településrészeket tartalmazó részönkormányzatok mélyen alulfinanszírozottá váltak. Újabb pofon a vidéknek, azoknak a családoknak akik a rendszerváltás legnagyobb veszteseiként még ma sem adták fel: az élelmünket termelik. 

Indítványoztam, hogy a 10 oldalnál nagyobb terjedelmű közgyűlési előterjesztéseket ne nyomtassuk ki a képviselők részére. Mindenki kapott 2010-ben új laptopot, ezért a kecskemet.hu oldalon legyenek letölthetőek ezek a dokumentumok. A közgyűlés minősített többségét adó koalíció kérdés és vita nélkül utasította el a klímaváltozás visszaszorításának, a forrástakarékosság mintaadó magatartására tett javaslatomat.

2010. 12. 16. Közgyűlés

Napirend előtt arra hívtam fel a figyelmet, hogy a Karácsony, ami küldetése szerint az emberi kapcsolatok ápolását, a spirituális megújulást jelenti, egyre inkább egy hedonista, forrásfaló aktussá kezd silányulni. Egyik képviselőtársamnak ajándékoztam egy LED technológiás , 3 Watt fogyasztású karácsonyi fényfűzért, aminek bemutatásával/használatával ésszerű takarékossági példát szándékozam mutatni.

2011. 02. 09. Közgyűlés

Napirend előtti hozzászólásban Bogár László közgazdász professzor szavait kölcsönözve hívtam fel a figyelemet arra, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikánk nem fenntartható, jelentős, gyökeres változtatás szükséges.
(A felszólalás hangfelvétele: itt)

Indítványoztam, hogy Kecskemét lépjen be a Klímabarát Települések Szövetségébe. Társakkal összefogva könnyebb, hatékonyabb lesz a klímakatasztrófa visszaszorítása, nem beszélve arról, hogy az intézkedések pénzt takarítanak meg a városnak. Az indítványt a testület elfogadta, bár a határozat végrehajtása fél évig (!) elhúzódott, mert a városnak nem volt az éves tagdíjra négyszázezer forintja. (A június 30-i testületi ülésen a polgármester az alábbiakat mondta (részlet a jegyzőkönyből) Nem tétlenségben telt el ez az időszak, csak most biztosítja a város az ehhez szükséges fedezetet, valamint megerősítik azt a tényt, hogy csatlakozik a város a szövetséghez.) Klímakoordinátort sem jelölt ki, indítványommal ellentétben, csak fél évvel később.

Indítványoztam Kecskeméti Zöld Forint néven a helyi pénzhelyettesítő bevezetésének vizsgálatát, ad-hoc bizottság felállítását, melyet a közgyűlés elfogadott.

2011. 03. 31. Közgyűlés

Szél és naperőműpark kijelölésére tettem indítványt. Ha a város ezt helyi rendeletbe építve megteszi, akkor akár 2-3 éves előnyünk is lehet más településekkel szemben. Másszóval az alternatív energia termelést könnyebben a városunkba tudjuk csábítani, mint mások. Ez energiaszegény időkben óriási jelentőséggel bír majd. Az indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a szakhatósági egyeztetések, rendeletmódosítás kb. 2 évig tart majd.

2011. 04. 28. Közgyűlés

Napirend előtti felszólalásomban László Ervin professzor úr kecskeméti előadására hívtam fel a figyelmet. A magyar származású  Olaszországban élő professzor a rendszerelmélet egyik legnagyobb elméje a világon. Gondolatai, munkássága nagyon sokat segíthetne azon, hogy Kecskemét túlélje a most kibontakozó válságot. Az előadás nagyon sikeres és rendkívül tanulságos volt közéleti szempontból. (Rajtam kívül egy képviselő sem tisztelte meg jelenlétével az előadást.)

2011. 05. 26. Közgyűlés

Ezen a közgyűlésen tárgyalta a közgyűlés egykori indítványom nyomán a helyi fizetőeszköz (Kecskeméti Zöld Forint) bevezetését. Az ennek vizsgálatára létrehozott munkacsoport munkaközi anyagát, ami egy igen jól felépített és (részben) kidolgozott munka, a területileg illetékes alpolgármester asszony nem engedte behozni a közgyűlésre, indítványom ellenére sem, csakúgy, ahogy Bogár László professzor úr kecskemét számára elkészített tanulmányát  sem. Ehelyett előterjesztésében egy silány összefoglalóval tolta el a közgyűlés többségét adó koalíció a kérdést az őszi ülésszakra, ahol később kivégezte a kecskeméti helyi fizetőeszköz bevezetésének lehetőségét. A napirend vitája  nemcsak silány volt, de jól bemutatta a közvéleménynek, hogy az előterjesztő épp csak a lényegét nem érti a helyi pénz bevezetésének. Ezt a „malőrt“ ősszel, egy másik alpolgármester asszony megismételte.

2011. 06. 30. Közgyűlés

Indítványoztam, hogy a város készítse el az EU ajánlásának is megfelelő Zöld közbeszerzési szabályzatát, ezzel nemcsak környezettudatosabbak leszünk, ami a túlélésünket jelentősen segíteni, hanem pénzt is megsórolunk a városunknak, feltéve ha jól csináljuk. A közgyűlés minősített többségét adó koalíció kérdés és vita nélkül utasította el a javaslatot.

Környezetvédelmi díjazásra tett indítványunkat a közgyűlés minősített többségét adó koalíció szintén kérdés és vita nélkül utasította el. -Indítványoztam továbbá, hogy a jegyző és a környezeti fenntarthatóságért felelős alpolgármester a pirolízis technológia alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségének tegyen eleget, terjessze be a technológia alkalmazásának lehetőségét városunkban, mint ahogy arra közgyűlési határozat kötelezi őket. Az erről szóló jegyzőkönyv részleteit itt olvashatja. A közgyűlés minősített többségét adó koalíciója saját utasításának végrehajtását nem kéri számon az illetékesektől. Ez azért is nagy baj, mert a pirolizálás során megszabadulhatna a város a kommunális hulladékától, s a speciális hevítéses technológiának köszönhetően még szintetikus benzint is állíthatnánk elő az eljárás egyik termékeként. A Shellnél ez jó üzlet, Kecskemét meg sem akarja vizsgálni az új technológiát... Egyébként a kipufogógázok alig tartalmaznak káros anyagot a szintetikus benzin használat esetében.

2011. 09. 15 . Közgyűlés

Indítványoztam a zöldfelület gazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítását, mert többedszer fordult elő, hogy a kertvárosi településrészeken élőket megbüntetett a város azért, mert a lakó, a háza előtt saját kezűleg ültetett, gondozott fűre parkolt kocsijával. Másrészt kértem, hogy a rendelet engedje a külterületeken a közterületen a legeltetést (pl. parlagfű és egyéb gyom). A rendeletmódosításnak novemberben be kellett volna jönnie a közgyűlésre, de a városvezetés/előterjesztő a közgyűlés által szabott határidőt nem tartotta be.

Közös indítványban hívtok fel a városvezetés fgyelmét arra, hogy a Kormány tanyafejlesztésre pályázatot írt ki. Indítványunkban arra kértük a polgármester urat, éljen a lehetőséggel kecskemét, nyújtson be pályázatot a város. A Közgyűlés az indítványt elfogadta.

Megítélésem szerint a Hírős Hét Fesztivál nem tölti be funkcióját, nem az élelmiszer és energiabiztonság Kecskeméti megszilárdításának, hanem egy „bulihangulat“ megteremtésének rendeli alá a szervező a közel egy évszázados kecskeméti hagyományt. Kérdést intéztem a területileg illetékes alpolgármesterhez, aki a válaszadást továbbpasszolta és néhány hónap haladékot kért (2012. 02. 16.) a válaszadásra.

A közgyűlés előtti napokban járt Dennis Meadows a Budapesti Corvinus egyetemen.  A világon jelenleg nincs nála elismertebb, és nagyobb tudású tudós.  Meadows a gazdasági-környezeti fenntarthatóság témakörében 1972 óta figyelmezteti a világot a közelgő összeomlás veszélyére. Kecskemétről csak egy politikus ment el meghallgatni őt. A vele készült interjut itt meghallgathatja.

2011. 10. 27. Közgyűlés

A város a Klímabarát Települések Szövetségének tagja, külön alpolgármestere van a környezeti fenntarthatóságnak, méghozzá több, mint netto havi félmillió Ft-ért. Mégsem kezdte meg munkatársaival a klímastratégia elkészítését.  Pedig ennek birtokában sokkal nagyobb esélye van a városnak EU-s pályázati pénzek megszerzésére, ill. további forrásokat lehetne megtakarítani, valamint beindítani a jövő nagy iparágát/üzletét, a megújuló energia szektort, Kecskeméti léptékben. Indítványomat a közgyűlés minősített többségét adó koalíció egyhangúlag elutasította. (A vita jegyzőkönyv kivonata: itt)

Kérdést intéztem a jegyző asszonyhoz, hogy a Mercedes milyen környezeti fenntarthatósággal összefüggő vállalásokat tett és ezeket teljesíti-e? A jegyző asszony válasza az volt, hogy nem tett vállalásokat a cég. Jó, hogy mostmár erről is tud a közvélemény. A választ -egyenlőre - tudomásul vettem.

A magyar termékek vásárlásának fontosságát bemutató animációs közérdekű kisfilm rendszeres vetítésére tettem javaslatot, amelyet a KTV vezetőjének ajánl a Közgyűlés. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot a kisfilmet sugározza a KTV.

2011. 11. 24. Közgyűlés

A 2012-es kecskeméti költségvetési rendelet koncepciójához tett javaslatomból (ld. indítványok) semmit nem épített be az előterjesztő polgármester a közgyűlés elé kerülő anyagba. Pedig a javaslat koherens azzal, amit a miniszterelnökünk 2009-es évértékelőjében elmondott: („A régi vezetők a régi gondolatokkal, beidegződésekkel és a régi eszközökkel nem tudták fenntartani ezt a régi világot. Ezért aztán most egyszerre szakadnak a nyakunkba a világ pénzügyi, ökológiai , de­mográfiai és bizony morális problémái is”). A javaslatom (túlélés) három alappilléren nyugszik: élelmiszerbiztonság, energiabiztonság, helyi közösségépítés.

Közös indítványunkban (egy fő híján a teljes, nem kormánykoalícióhoz tartozó képviselők), a miniszterelnökkel és az Alaptörvénnyel összhangban azt kérjük a városvezetéstől, ne adja el a város a tulajdonában levő termőföldeket, csak azért mert évek óta nem tud mit kezdeni vele. Az indítványt a miniszterelnökkel azonos koalíciójú városvezetés egyhangúlag leszavazta (nem támogatta).

Nem terjesztettem a közgyűlés elé a katonatelepi hulladékbotrány anyagát, bízva abban, hogy kapok visszajelzést az illetékesektől. Egy rövid e-mailt kaptam, intézkedés csak hónapok hosszas vajúdása után, folyamatos unszolásomra történt, az is csak a kifogások egy-egy pontja kapcsán. A feljegyzés itt letölthető.

2011. 12. 15. Közgyűlés

A Közgyűlés minősített többségét adó koalíció az alábbi indítványaimat szavazta le kérdés, vita nélkül, az igen szavazatok egyhangú mellőzésével:
Lakossági önerős közműépítésről szóló rendelet módosítása: Ezzel az indítvánnyal azt szerettem volna elsősorban elérni, hogy a város ne göngyölítse a jelenlegi 2,5 milliárd (!) Ft-nál nagyobb közműépítési nyertes lakossági pályázat megvalósításának ígérvényét. Ne hitegesse a városvezetés a lakókat pályázati lehetőség nyitvatartásával akkor, amikor 2010-2011-ben egy forintot sem (!) biztosított ilyen közműfejlesztésre.

Társasházak napkollektor fejlesztési lehetősége,  állami támogatás lehívásával.

Azt, hogy a piaci körforgalmi szökőkút helyett napelemet vagy Györgyi Viktor féle vertikális szélkereket építsünk ugyanabból a pénzből. Az eszköz termeljen áramot és legyen egy (akár ingyenes) elekrotomos kerékpár töltő hely a piacon, csábítva ezzel is a vevőket a bevásárlóközpontok felől az őstermelőink felé. A szökőkút viszi az energiát és a város pénzét (napi min. 1000 Ft villanyszámla) , az én javaslatom adott esetben hozta volna.

Túlélési stratégia kidolgozása. Ezzel a Közgyűlés minősített töbségét adó koalíció  leszavazta korunk egyik legelismertebb tudósának Láng István professzor úrnak, továbbá Ángyán József államtitkár úrnak, jónéhány egyetemi tanárnak és akadémikusnak a politika felé tett egyértelmű ajánlását, melyet –jobb híján- magam bátorkodtam összefoglalni és a közgyűlés elé vinni. (Böjte Csaba körlevele is elgondolkodtathatna minden döntéshozót.)  Ez volt eddigi 13 éves képviselői tevékenységem legátfogóbb és legnagyobb, a város számára átütő (válságkezelési) sikert hozó kezdeményezése.

Kérdések is elhangoztak. Az egyik a Klímabarát Települések Szövetségében tett kötelezettségekről szól. A válasz  lehangoló volt és számomra elfogadhatatlan.  A Közgyűlés minősített töbségét adó koalíció azonban elfogadta azt.

A másik kérdés a külterületi utak állapotát volt hivatott javítani, egy pályázatra hívván fel a figyelmet, amit tavaly kihagyott a város. Az idén nem hagyja ki, a választ elfogadtam.

2012. 02. 16. Közgyűlés

Három év elteltével ismét elektromos autó beszerzésére tettem javaslatot, mivel a környezetvédő közlekedésnek ezt a módját támogatja a kormány, nemcsak jogi szabályozással, hanem újabb és újabb töltőállomások üzembe helyezésével. Módosítanom kellett az indítványt, hogy ne szavazzák le. E szerint a következő gépkocsi beszerzésnél a napi kilométerfutási igény figyelembevételével dönt az illetékes, milyen gépkocsit szerez a város. Félsiker, de legalább párbeszéd folyhatott az ügyben.
A katonatelepi volt zártkerti területek közvilágítás bővítésére évekkel ezelőtt ígéretet tett a városvezetés. Ennek megvalósítását kértem (kb. 1 millió Ft) az ötven millió Ft-os idei keretből. Az indítványt kérdés és vita nélkül szavazta le a városvezető koalíció. (Ezen indítvány második és harmadik pontját visszavontam, mert Nagypál Sándor alpolgármester már lépéseket tett az ügyben.)
Tanyák villamosítására tett javaslatomat leszavazták. Így, ha valaki a paksi atomerőműből és szénerőművekből nyert villamos energiát póznákon kívánja a kiépített hálózattól a tanyájához vezetni, azt a hatályos helyi rendeletünk értelmében akár 10 millió Ft-tal is támogatja a város. Az általam napelemes fejlesztésre tett , összvárosi szinten néhány millióra rúgó javaslatomat pedig úgy utasították el, hogy senki nem segít a tanyavilágban élő embereknek pályázatot írni, és az összes keretösszeg pár százezer Ft-ra rúghat.
A parkolási szabályok szigorítását kértem, miszerint a parkolókban ne lehessen járatni az álló autók motorját. Ezt több nagyvárosban alkalmazzák, s nem az autósok megbüntetése, hanem a tisztább levegő elérése a cél. Az indítványt kérdés és vita nélkül szavazta le a városvezető koalíció.
Képviselői kérdéseimre ( Hírös Hét, Kötelezettségvállalás szabályai) tisztességes választ nem kaptam, bár az uszoda externáliáira adott választ , mivel azok zömmel számszerű tényadatok voltak, elfogadtam.